Η Αγία Σοφία

Να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους που εμφανίζονται πάνω στις εικόνες για
την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη,
για να παρακολουθήσετε σχετικά πληροφοριακά βίντεο.
Καλή θέαση!

Advertisement